Na jakie konto pożyczka dla prezesa zarządu spółki, na jakie oświadczenie pożyczka

Member Activities